Next king???Nokia E90 in Red~

我事不喜欢这个机器拉~不过看到照片难免产生了些许好感~还有David狂喜欢这个手机,上图咯~

nokiae9005.jpeg

nokiae9004.jpeg

nokiae9008.jpeg

nokiae9007.jpeg

nokiae9003.jpeg

nokiae9002.jpeg

nokia-e9001.jpeg

“Next king???Nokia E90 in Red~”的3个回复

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注